חזור

מנורות תליה

מנורת תליה AM73

גובה 19 ס"מ / קוטר 25 ס"מ

 

מנורת תליה AM75

גובה 19 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

 

מנורת תליה AM74

גובה 18 ס"מ / קוטר 23 ס"מ

 

מנורת תליה AM761P

גובה 15 ס"מ / קוטר 36 ס"מ

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM72 / AM71

גובה 15 ס"מ / קוטר 34 ס"מ

גובה 16 ס"מ / קוטר 28 ס"מ

מנורת תליה AM1005G

גובה 12 ס"מ / קוטר 19 ס"מ

 

מנורת תליה AM1004G

גובה 22 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

 

מנורת תליה AM260G

גובה 25 ס"מ / קוטר 15 ס"מ

 

מנורת תליה AM1001G

גובה 23 ס"מ / קוטר 23 ס"מ

 

מנורת תליה AM1002G

גובה 23 ס"מ / קוטר 23 ס"מ

 

מנורת תליה AM1003G

גובה 21 ס"מ / קוטר 16 ס"מ

 

מנורת תליה AM300G

גובה 15 ס"מ / קוטר 22 ס"מ