חזור

מנורות תליה

מנורת תליה  AM910

גובה 40 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

 

מנורת תליה  AM914

גובה 52 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

 

מנורת קונוס משבצות M

גובה 22 ס"מ / קוטר 30 ס"מ M

 

מנורת קונוס משבצות גדול

גובה 30 ס"מ / קוטר 29 ס"מ L

 

מנורת זכוכית משבצות

גובה 36 ס"מ / קוטר 32 ס"מ 03 L

גובה 30 ס"מ / קוטר 24 ס"מ 04 M

גובה 17 ס"מ / קוטר 20 ס"מ 05 S

מנורת תליה  AM510

גובה 25 ס"מ / קוטר 25 ס"מ

 

מנורת תליה זכוכית AM725P

גובה 27 ס"מ / קוטר 37 ס"מ

 

מנורת תליה מרוקאית קונית

גובה 33 ס"מ / קוטר 35 ס"מ

 

 

 

מנורת כדור מרוקאי

גובה 17 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

 

 

 

מנורת אקסלוסיב נחושת

גובה 30 ס"מ / קוטר 50 ס"מ

 

מנורת תליה AM986

גובה 36 ס"מ / קוטר 36 ס"מ

(כולל חובק מוט)

מנורת תליה AM600

גובה 36 ס"מ / קוטר 36 ס"מ