חזור

מנורות קיר

מנורת רשת רטרו + זרוע ישרה

גובה 15 ס"מ / קוטר 16 ס"מ

 

מנורת קיר AM865

גובה 20 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

 

מנורת קיר AM864

גובה 20 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

 

מנורת קיר AM862

גובה 20 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

 

מנורת קיר AM861

גובה 20 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

 

מנורת זכוכית מרחף AM758P

גובה 19 ס"מ / קוטר 35 ס"מ

 

מנורת זכוכית צמוד תקרה AM757P

גובה 15 ס"מ / קוטר 39 ס"מ

 

מנורת זכוכית מרחף AM757P

גובה 11 ס"מ / קוטר 32 ס"מ

 

מנורת קיר AM840 / AM841

גובה 10 ס"מ / קוטר 25 ס"מ

גובה 10 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

מנורת קיר לידו + זרוע ארוכה

מוגן מים

 

מנורת קיר לידו + זרוע קצרה

מוגן מים

 

מנורת קיר AM-22

גובה 21 ס"מ / קוטר 14 ס"מ

(ללא זרוע)